Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Udruženja građana „Izbor“ Herceg Novi za 2015. godinu

Podgorica, 29. decembar 2016.godine - Državna revizorska institucij je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Udruženje građana “Izbor“ Herceg Novi za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije i  utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno  mišljenje na godišnji finansijski izvještaj uz skretanje pažnje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Udruženje građana “Izbor“ Herceg Novi za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima  sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju da subjekt revizije treba da sve prihode evidentira u poslovnim knjigama, kako  prihode za redovno poslovanje tako i prihode  za finansiranje izborne kampanje i da treba da u poslovnim knjigama obezbijedi evidenciju potraživanja od loklanih samouprava na osnovu ovjerene i usaglašene dokumentacije.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 12), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica(član 46 i 47) i Zakona o računovodstvu i reviziji (član 4).

Revizijom  Godišnjeg finansijskog izvještaja subjekta revizije  za 2014.godinu utvrđene su određene nepravilnosti i date su 3 preporuke, koje se odnose na: iskazivanje svih prihoda po osnovu redovnog poslovanja i izbornih kampanja u poslovnim knjigama i Godišnjem finansijskom izvještaju; preispitavanje racionalnosti  davanja u podzakup nepokretnosti  bez nadoknade za koju je subjekt revizije  iskazano troškove u 2014. godini i razgraničenje evidencije  prihoda  i troškova koji se odnose na redovno poslovanje i na izborne kampanje. Revizijom  Godišnjeg finansijskog izvještaja subjekta revizije za 2015. godinu utvrđeno je sljedeće: preporuka koja se odnosi na preispitivanje racionalnosti je realizovana; djelimično je realizovana preporuka koja se tiče iskazivanja svih prihoda, dok preporuka vezano za razgraničenje evidencije prihoda i troškova nije realizovana.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Udruženja građana „Izbor“ Herceg Novi za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Udruženje građana “Izbor“ Herceg Novi za 2015. godinu