Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2015. godinu

Podgorica, 28. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske stranke jedinstva  za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član  Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uzdržano mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i reviziju pravilnosti zbog nepostojanja kompletne dokumentacije i nemogućnosti uvida u poslovanje Demokratske stranke jedinstva  za period  od 01.06. do 31.12.2015.godine.

Demokratska stranka jedinstva je Državnoj revizorskoj instituciji dostavila  Godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu, koji je potpisan od strane lica koje je u Registar političkih subjekata  upisan kao lice za zastupanje Stranke prilikom njenog osnivanja. DRI je obavještena da se podaci iskazani u Godišnjem finansijskom izvještaju odnose na period od 01.01.2015. do  01.06.2015.godine, a da za preostali period 2015. godine nije u mogućnosti obezbijediti dokumentaciju i podatke,  jer je u tom periodu drugo lice zastupalo i predstavljalo Stranku na osnovu Rješenja MUP-a od 01.06.2015. godine, koje je presudom Upravnog suda Crne Gore od 26.11.2015.godine poništeno.

Državna revizorska institucija je dana 30.11.2016. godine subjektu revizije dostavila Preliminarni izvještaj  o reviziji za 2015. godinu na razmatranje. Subjekt revizije nije DRI  u datom roku, dostavio  Izjašnjenje na utvrđeno činjenično stanje prezentirano u Preliminarnom izvještaju, pa shodno tome u  Konačnom  izvještaju  nema izmjena u odnosu na Preliminarni izvještaj.

Napominjemo da Državna revizorska institucija shodno zakonskoj obavezi nije mogla izvršiti ni  reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinistva za 2014. godinu zbog nedostupnosti dokumentacije.

U skladu s međunarodnim standardima vrhovnim revizorskim institucijama (ISSAI) i Uputstvom o metodologiji za vršenje finansijske revizije i revizije pravilnosti, DRI izražava uzdržano mišljenje kada državni revizor nije u mogućnosti da prikupi dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza na kojima bi zasnovao svoje mišljenje i donese zaključak da mogući efekti neotkrivenih pogrešnih prikazivanja na finansijske izvještaje mogu biti materijalni i prožimajući.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2015. Godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2015. godinu