Baner

Održana rasprava Skupštine Crne Gore povodom Izvještaja o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015.godinu i Godišnjeg izvještaja DRI

Podgorica, 27. decembar 2016. godine – Skupština Crne Gore je na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja razmotrila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine, na kojoj su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović upoznao je poslanike Skupštine Crne Gore s rezultatima rada DRI u izvještajnom periodu, brojem izvršenih revizija, datim preporukama i mišljenjima, kao i ostalim sprovedenim aktivnostima.

Državna revizorska institucija je u izvještajnom periodu izvršila 32 revizije i to: reviziju Prijedloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu; 12 finansijskih revizija i revizija pravilnosti; 3 revizije uspjeha; 3 kontrolne revizije i 13 revizija godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija. U skladu sa članom 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izradila izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti za 2015. godinu na osnovu metodologije usaglašene sa međunarodnom organizacijom SIGMA. Godišnjim izvještajem takođe je obuhvaćena realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014. godinu.

Pored navedenih revizija, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu; reviziju Efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi i 7 revizija godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija.

Kao i prethodnih godina, Državna revizorska institucija je, i u ovoj godini, ostvarila kvalitetnu saradnju sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, nevladinim sektorom i medijima.

Državna revizorska institucija je nastavila s realizacijom aktivnosti definisanim pregovaračkim poglavljem 32 „Finansijska kontrola“. Posebna pažnja je posvećena daljem razvoju revizije uspjeha kroz sprovođenje većeg broja revizija u odnosu na prethodni izvještajni period i unapređenja i osvajanja novih metodologija.

Kao članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija i Međunarodne organizacije koja okuplja vrhovne revizorske institucije Evrope, Državna revizorska institucija je nastavila s intezivnom saradnjom na međunarodnom i regionalnom nivou.