Baner

Održana obuka na temu „Finansijska revizija“

Podgorica, 15. decembar 2016. godine – U Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore je održana dvodnevna obuka za revizorski kadar na temu „Finansijska revizija“. Obuka je održana u saradnji s Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

U ime Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, g. Rade Kukić je održao predavanje tokom ove posjete.

 

U okviru predmetne teme, predavač je upoznao revizorski kadar DRI Crne Gore sa načinom i postupcima vršenja finansijske revizije u Republici Srpskoj posebno se fokusirajući na sljedeće faze revizije: strategijsku fazu, fazu planiranja, fazu implementacije revizije, fazu kontrole i procjene i fazu izvještavanja.