Baner

Učešće delegacije DRI Crne Gore na XXII INCOSAI Kongresu

Abu Dabi, 12. decembar 2016. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, koju je predvodio član Senata, Nikola N. Kovačević, učestovala je na XXII INCOSAI Kongresu, koji se održao od 6-11. decembra t.g. u Abu Dabiju.

Pored člana Senata, Nikole N. Kovačević, na Kongresu su učestvovali i član Senata, dr Branislav Radulović, sekretar Institucije, Mihaela Popović i rukovodilac odeljenja za međunarodne odnose, Marija Žugić.

Tokom XXII Kongresa Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, učesnici su razgovarali o temama: "Kako INTOSAI može da doprinese Agendi UN 2030. za održivi razvoj, uključujući dobro upravljanje i jačanje borbe protiv korupcije?" i "Profesionalizacija: čime se može promovisati kredibilitet INTOSAI da bi postala istaknutija međunarodna organizacija?“

Na Kongresu, članice INTOSAI-a su usvojile Strateški plan za naredni petogodišnji period, koji sadrži četiri strateška cilja posvećena razvoju profesionalnih standarda, razvoju kapaciteta, razmjeni znanja i maksimizaciji uticaja i vrijednosti INTOSAI organizacije kao međunarodne organizacije. Prioriteti INTOSAI Strateškog plana se tiču zalaganja INTOSAI organizacije za osiguranje nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, pružanja doprinosa praćenju i pregledu realizacije ciljeva održivog razvoja i realizaciji UN-ove Agende 2030.

Pored Strateškog plana, učesnici Kongresa su usvojili unaprijeđene standarde revizije usklađenosti i revizije uspjeha, kao i standarde koji se odnose na Etički kodeks, reviziju međunarodnih organizacija, IT reviziju, reviziju informacionih sistema za upravljanje javnim dugom, reviziju prevencije korupcije, paralelne revizije. Na Kongresu se govorilo o primjeni Okvira za mjerenje učinka vrhovnih revizorskih institucija (PMF) koji će poslužiti vrhovnim revizorskim institucijama da ocjenjuju svoj rad.

Na Kongresu je učestovalo više od 160 zemalja članica INTOSAI organizacije zajednice, kao i mnogobrojni predstavnici međunarodnih donatorskih i partnerskih organizacija, koje pružaju podršku vrhovnim revizorskim institucijama.  Kongres INTOSAI-a se organizuje svake treće godine.