Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu

Podgorica, 07. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu člana 4 Zakona o računovodstvu i reviziji; člana 46 Zakona o poreza na dohodak fizičkih lica, člana 639 Zakona o obligacionim odnosima i Pravilniku o kontnom okviru.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu Demokratskog saveza u Crnoj Gori utvrđene su određene nepravilnosti i date su preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao dvije preporuke, jednu nije realizovao i tri preporuke je djelimično realizovao.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu

Podgorica, 06. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2015. godinu.

 

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj, i pozitivno  mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2015. godinu.

 

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski Demokratske Crne Gore za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

 

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije  finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju osim u dijelu dosljedne primjene Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima.

 

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.