Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2015. godinu

Podgorica, 02.decembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj uz skretanje pažnje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2015.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Albanske alternative za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju da subjekt revizije treba da sve troškove dokumentuje adekvatnom i potpuno dokumentacijom.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedoslednu primjenu člana 4 Zakona o računovodstvu i reviziji, člana 23 Zakona o radu, člana 46 i 47 Zakona o porezu na dohodak i člana 639 Zakona o obligacionim odnosima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu utvrđene su određene nepravilnosti i date su preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao 3 preporuke, djelimično realizovao jednu preporuku  i nije realizovao jednu preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2015. godinu