Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2015. godinu

Podgorica, 16. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Bošnjačke stranke za 2015.godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Bošnjačke stranke za 2015. godinu ne sadrži materijalno značajne greške ali su revizijom utvrđene nepravilnosti u evidentiranju blagajničkih transakcija opštinskih odbora, evidentiranju depozita, dokumentovanju dijela troškova, usklađivanju popisom utvrđenog stanja imovine sa knjigovodstvenim stanjem.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu  člana 4 Zakona o računovodstvu i reviziji,  člana 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica radu  i člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2014 godinu Državna revizorska institucija je utvrdila određeni broj nepravilnosti i dala preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao tri preporuke, nije realizovao tri i djelimično je realizovao tri preporuke.

Iako su revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015 godinu utvrđene određene nepravilnosti u dijelu evidentiranja depozita, evidentiranja blagajničkog poslovanja opštinskih odbora, plaćanja poreza na naknade za zakup, angažovanja izvršilaca po osnovu ugovora o djelu na sistematizovana radna mjesta i dokumentovanja troškova, u Izvještaju se konstatuje da su navedene nepravilnosti utvrđene u znatno manjem obimu u odnosu na prethodne godine što ukazuje na poboljšanje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola subjekta revizije.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2015. godinu