Baner

Održana konferencija „Uspostavljanje djelotvornih radnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i parlamenata“

Ankara, 11. novembar 2016. godine – Međunarodna konferencija na temu: „Uspostavljanje djelotvornih radnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i parlamenata“ održana je od 8-9. novembra t.g. u Ankari, Turska.

Na konferenciji su učestvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović, članovi Senata, dr Branislav Radulović i Nikola N. Kovačević kao i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore, mr Aleksandar Damjanović. Domaćin konferencije bio je Revizorski sud Turske, dok je ista bila organizovana uz finansijsku i logističku podršku organizacije SIGMA, zajedničke inicijative OECD-a i EU.

Osnovni cilj Konferencije bio je prezentovanje Smjernica za razvoj djelotvorne saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata – dokumenta koji je izrađen na osnovu istraživanja koje je sproveo Revizorski sud Turske zajedno sa SIGMA-om, a u kojem su prezentirana iskustva 33 zemlje članice EU, kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u ovoj oblasti. Smjernice sadrže pregled primjera dobre prakse kao i alat za unaprijeđenje odnosa i komunikacije između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata.

U okviru prvog dana, prezentirane su dvije teme i održane dvije panel diskusije. Prva se odnosila na prezentaciju Smjernica za razvoj djelotvornih radnih odnosa između VRI i parlamenata i iskustvima zemalja na ovom polju.

Druga tema bila je posvećena djelotvornim pravcima komunikacije i odnosima s parlamentima, u okviru koje je uslijedila panel diskusija u kojoj su aktivno učestvovali predstavnici rukovodstva Državne revizorske institucije Crne Gore.

Drugi dan konferencije bio je fokusiran na prezentacije na temu praćenja nalaza i preporuka vrhovnih revizorskih institucija u saradnji s parlamentom, nakon kojih je uslijedila panel diskusija u kojoj je učestvovao predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore, mr Aleksandar Damjanović.