Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji Prijestonice Cetinje

Podgorica, 03. novembar 2016. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju Prijestonice Cetinje. Cilj kontrolne revizije je provjeriti tačnost izvještaja subjekta revizije o sprovedenim radnjama u cilju realizacije preporuka i utvrditi u kojoj mjeri su realizovane preporuke, kao i da li su identifikovane nepravilnosti otklonjene.

Predmet kontrolne revizije je kontrola realizacije preporuka sadržanih u konačnom Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu, od 29.10.2014. godine; provjera tačnosti navoda datih u Informaciji o realizaciji preporuka koju je dostavila Prijestonica Cetinje od 02.09.2015. godine o aktivnostima na realizaciji datih preporuka i otklanjanju utvrđenih nepravilnosti kao i kontrola finansijskih iskaza Prijestonice Cetinje za 2015. godinu i zakonitosti poslovanja u cilju sagledavanja poslovanja subjekta revizije u dijelu konstatovanih nepravilnosti utvrđenih prethodnom revizijom.

Državna revizorska institucija je prilikom revizije Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu, izradila ukupno 38 preporuka. Kontrolnom revizijom utvrđeno je da je subjekt revizije realizovai 25 preporuka; 8 preporuka djelimično i 5 preporuka nije realizovano.

Na bazi sprovedene Kontrolne revizije, zapisnika državnih revizora, i analize Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj Kontrolne revizije Prijestonice Cetinje, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata-rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata-član Kolegijuma), je utvrdio da je kod realizacije ranije izrađenih preporuka Prijestonica Cetinje ostvarila značajne rezultate, ali da i dalje postoje nedostatci u segmentima: javnih nabavki, planiranja i izvršenja budžeta (što rezultira prekoračenjem budžetskih pozicija) i podnošenja izvještaja o stanju imovine nadležnom organu.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji Prijestonice Cetinje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Prijestonice Cetinje