Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2015. godinu

Podgorica, 01. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović , član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2015. godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije za 2015. godinu nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji (član 4),  Zakon o obligacionim odnosima, Pravilniku o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 5) i Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2015. godinu