Baner

Objavljen Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine

Podgorica, 31. oktobar 2016. godine – Državna revizorska institucija, kao ustavno definisani vrhovan organ državne revizije u Crnoj Gori, podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine sadrži informacije o izvršenju Godišnjeg plana revizija za 2016. godinu, datim mišljenjima i preporukama, utvrđenim nalazima revizije, realizaciji ciljeva i rezultata aktivnosti koje je Državna revizorska institucija ostvarila u izvještajnom periodu.

Revizijom Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2015. godinu obuhvaćena je provjera računske tačnosti, provjera primitaka i izdataka, kapitalnog budžeta i transakcija finansiranja. Dato je ukupno 11 preporuka koje imaju za cilj unapređenje poslovanja budžetskih korisnika i učvršćivanja fiskalne discipline. Pored Izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2015. godinu, Državna revizorska institucija izradila je Izvještaj DRI o realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014. godinu.

Državna revizorska institucija Crne Gore, u skladu sa članom 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, je izradila izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti, koji predstavlja sastavni dio ovog izvještaja.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine takođe sadrži izvode iz 32 revizije u kojima su prezentirani najbitniji nalazi, preporuke i mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, obuhvaćenih izvještajnim periodom. U izvršenim pojedinačnim revizijama dato je ukupno 354 preporuka i 66 mišljenja (30 pozitivnih, 28 uslovnih i 8 negativnih). Pored navedenog, u izvještajnom periodu oktobar 2015 – oktobar 2016. godine, data su i dva mišljenja nakon izvršenih revizija uspjeha. U periodu oktobar 2015 – oktobar 2016. godine DRI je izvršila revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2014. godinu, koje nijesu ušle u prethodni izvještaj Državne revizorske institucije, kojim je obuhvaćeno 8 partija. Dato je 48 preporuka i 16 mišljenja (4 pozitivnih, 8 uslovnih, 4 negativna).

Do kraja 2016. godine biće izvršene i revizije: Glavni grad Podgorica (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Klinički centar Crne Gore (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Agencija za nadzor osiguranja (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Socijalistička narodna partija Crne Gore (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Bošnjačka stranka (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Demokratski savez u Crnoj Gori (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Demokratska unija Albanaca (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Crnogorska demokratska unija (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Demokratska Crna Gora Demokrate (finansijska revizija i revizija pravilnosti); NVO „Izbor – Herceg Novi“ (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Albanska alternativa (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Demokratska stranka jedinstva (finansijska revizija i revizija pravilnosti).

U novembru mjesecu 2016. godine biće okončane i objavljene revizije uspjeha: Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru i Efekti aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi. U toku su 2 paralelne revizije uspjeha i to: Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora s Uredom za reviziju Republike Hrvatske i Efikasnost planiranja javnih nabavki medicinske opreme sa sedam država regiona i Nacionalnom kancelarijom za reviziju Švedske i Evropskim revizorskim sudom.

Državna revizorska institucija Crne Gore je nastavila s realizacijom aktivnosti definisanim pregovaračkim poglavljem XXXII „Finansijska kontrola“, koje imaju za cilj podizanje kvaliteta procesa revizije i njenog usaglašavanja s važećim međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) i praksom zemalja članica Evropske unije.

Državna revizorska institucije Crne Gore, u izvještajnom periodu, je sprovodila aktivnosti u skladu sa svojim ovlašćenjima i sarađivala sa Skupštinom, Vladom Crne Gore i drugim organima, nevladinim sektorom, kao i vrhovnim revizorskim institucijama na međunarodnom i regionalnom nivou i međunarodnim organizacijama.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2015 - oktobar 2016. godine