Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2015. godinu

Podgorica, 28. oktobar 2016.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Hrvatske građanske inicijative  za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu   Zakona o računovodstvu i reviziji (član 4),  Zakon o obligacionim odnosima i Uredba o naknadi troškova državnom službenicima i namještenicima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2014. godinu utvrđene su određene nepravilnosti i date preporuke od strane DRI a odnose se na: dokumentovanje svih gotovinskih isplaćenih troškova, zaključivanje ugovora o djelu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima  i obezbjeđivanje evidencija potraživanja od lokalnih samouprava. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvješaja za 2015. godinu utvrđeno je da subjekt revizije od tri date preporuke dvije  nije   ispoštovao.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2015. godinu