Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015.godinu

Podgorica, 27. oktobar 2016. godine - Državna revizorska institucija  izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti po svim materijalno značajnim aspektima daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva održivog razvoja i turizma utvrđene su neusklađenosti sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o budžetu za 2015. godinu, Uputstvom o radu državnog trezora, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Zakonom o radu, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabavkama.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu