Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika“

Podgorica, 24. oktobar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika“. Cilj revizije je ocjena da li su od strane nadležnih organa preduzete neophodne aktivnosti koje bi trebalo da obezbijede efikasnu naplatu poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika, kao i ocjena postojećeg institucionalnog i normativnog okvira.

Predmet revizije bile su aktivnosti koje sprovode Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Uprava za imovinu i Uprava za nekretnine, u cilju efikasnog upravljanja postupkom naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika, u skladu sa Uredbom o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika. Predmet revizije podrazumijeva sve odluke, akcije i pravila za upravljanje, računovodstvo i razvoj finansijskih i materijalnih resursa. Revizija obuhvata informacije i aktivnosti Ministarstva finansija i Poreske uprave, kao i saradnju sa drugim organima (Uprava za nekretnine i Uprava za imovinu) u postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika. Faze u postupku naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika posmatrane su u vremenskom razdoblju od tri godine, ali nijesu  analizirani razlozi nastanka duga poreskih obveznika.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević mišljenja je da na osnovu analize zaključenih ugovora o plaćanju dijela poreskog duga imovinom poreskog obveznika i postupanja nadležnih organa u vezi sa istima, mjere i aktivnosti koje su sproveli Ministarstvo finansija, Poreska uprava i Uprava za imovinu nijesu, u dovoljnoj mjeri, obezbijedile da primjena Uredbe o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika da očekivane efekte.

Primjena Uredbe o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika:

- nije u značajnijoj mjeri doprinijela efikasnijoj naplati poreza i smanjenju poreskog duga;

- nije značajnije uticala na budžetske uštede u smislu smanjivanja izdataka zakupa prostorija za potrebe državnih organa.

- nije, u svim slučajevima, obezbijedila da poreski obveznici koji su poreski dug platili imovinom urednije izmiruju poreske obaveze i da se rasterete poreskog duga.

Država je u određenom broju slučajeva dobila suterene, garažna mjesta, nezavršene poslovne prostore i prostore u lošem stanju.

Sprovedenom revizijom je utvrđeno da su moguća poboljšanja u svim oblastima koje su revidirane, te u cilju unapređenja istih, DRI je dala preporuke subjektima revizije. Sa utvrđenim nepravilnostima DRI će kroz upućivanje Konačnog izvještaja o reviziji, upoznati Vladu i nadležni odbor Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obaveznika