Baner

XXI UN/ INTOSAI Simpozijum

Beč, jul 2011. godine - U Beču, u periodu od 13. do 15. jula 2011. godine, održan je XXI UN/ INTOSAI Simpozijum na temu ’’Efektivne prakse saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i građana radi povećanja odgovornosti u javnom sektoru’’, zajednički organizovan od strane Generalnog sekretarijata INTOSAI i Ujedinjenih nacija (UN).

Delegacija Državne revizorske institucije, u čijem sastavu su bili članovi Senata, dr Milan Dabović i mr Branislav Radulović, učestvovali su u radu Simpozijuma.