Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2015. godinu

Podgorica, 18.10.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Liberalne partije za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Liberalne partije za 2015. godinu nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, jer u istom nisu iskazani prihodi Opštinskog odbora Nikšić u iznosu od 2.664,40€ i rashodi u iznosu od 4.641,18€, što je značajna greška u odnosu na utvrđenu materijalnost koja iznosi 1.971,00€.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakon o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu su utvrđene određene nepravilnosti i nedostaci kod subjekta revizije. S tim u vezi, kroz reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije  realizovao dvije  preporuke koje se odnosi na popis imovine i obaveza i evidentiranje novih nabavki, nije realizovao jednu preporuku koja se odnosi na evidentiranje svih poslovnih transakcija u Glavnoj knjizi a  djelimično je  realizovao 4 preporuke  koja se odnosi na plaćanja poreskih obaveza na isplaćene naknade po osnovu zakupa, uspostavljanja finansijske kontrole nad radom opštinskih odbora, evidencija blagajničkih transakcija opštinskih odbora, zaključivanje ugovora za poslove na sistematizovanim radnim mjestima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne Partije Crne Gore za 2015. godinu