Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2015.godinu

Podgorica, 3.10.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivna CG za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Pozitivna  CG za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije  finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja na reviziju pravilnosti, nadležni Kolegijum skreće pažnju na sljedeće:

  • Da za obavljanje poslova na sistematizovanim radnim mjestima zaključuje ugovore o radu,a ne ugovore o djelu i da ugovorom o djelu precizno definiše obavezu angažovanog izvršioca;
  • Da evidentiranje svih troškova  vrši na odgovarajućim kontima shodno važećem Pravilniku i da istu vrstu troška evidentira na jednom kontu;
  • Da internim aktom utvrdi  jednu od metoda za obračun amortizacije (MRS 16).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivna CG za 2015. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala date preporuke iz revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2014.godinu osim preporuke koja se odnosila na zaključivanje ugovora koju nije u potpunosti realizovala.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2015. godinu