Baner

Održan seminar „Revizija održivog razvoja“

Skoplje, 26. septembar 2016. godine – U okviru XIV Godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju okoline, u Skoplju je održan seminar posvećen ulozi vrhovnih revizorskih institucija u reviziji održivog razvoja. Domaćin seminara bila je Državna revizorska institucija Republike Makedonije.

Na poziv generalnog revizora DRI Makedonije, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa članom Senata, Nikolom Kovačevićem je prisustvovala ovom događaju. Seminar je imao za cilj da se vrhovne revizorske institucije iz regiona upoznaju sa konceptom vršenja revizije životne sredine, kao i izazovima vezano za sprovođenje ovakve tematske revizije.

Povodom teme „Izazovi pred vrhovnim revizorskim institucijama: Revizija održivog razvoja“ je organizovana panel diskusija, u kojoj je učestvovao član Senata, Nikola Kovačević zajedno sa generalnim revizorima vrhovnih revizorskih institucija iz okruženja.

Tokom svog izlaganja, član Senata, Nikola Kovačević je govorio o iskustvu DRI Crne Gore na polju vršenja revizije na temu održivog razvoja.

On je naveo da je DRI sprovodila finansijske revizije godišnjih finansijskih izvještaja i revizije pravilnosti poslovanja subjekata revizije, čiji su poslovi usko vezani za sprovođenje politika životne sredine i održivog razvoja. DRI je sprovela reviziju uspjeha Sekretarijata za razvojne projekte u okviru koje je revidirala projekte koji se uglavnom vezuju za oblast turizma i održivog razvoja. Pored ove revizije uspjeha, posebno je istaknuta saradnja sa Uredom za reviziju Hrvatske vezano za sprovođenje paralelne revizije uspjeha na temu energetske efikasnosti u javnom sektoru.