Baner

Učešće na seminaru o reviziji opština „Inovativan način sprovođenja analiza tokom vršenja revizije opština – blagovremeni uticaj revizije“

Viljnus, 21. septembar 2016.godine – Na poziv generalnog revizora Nacionalne kancelarije za reviziju Litvanije, predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, g. Vladan Perović, načelnik u sektoru V i gđa. Dobrila Glomazić, rukovodilac odeljenja u sektoru V, uzeli su učešće na seminaru na temu revizije opština u Viljnusu.

Nacionalna kancelarija za reviziju Republike Litvanije i Vrhovna revizorska institucija Mađarske u okviru aktivnosti Radne Grupe 1 EUROSAI zajednice su organizovale ovaj seminar u cilju ispunjenja cilja br. 19 iz Plana rada ove Radne grupe, koji podrazumijeva realizovanje projekta „Promovisanje inovacija u okviru EUROSAI zajednice“.

Cilj seminara je bila razmjena najboljih praksi na polju korišćenja najuspješnijih revizorskih metoda i inovativnih alata za prikupljanje podataka i analiziranje. Tokom seminara, učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji kroz radionice koje su organizovane u vezi s predmetnom temom seminara. Jedan dio seminara bio je posvećen analiziranju finansijskog poslovanja opštinskih preduzeća u okviru revizije opština.