Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2015. godinu

Podgorica, 19.09.2016. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2015. godinu, koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu: član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na finansijsku reviziju i pozitivno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Pokreta za Pljevlja za 2015. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored pozitivnog mišljenja na Godišnji finansijski izvještaj, nadležni Kolegijum skreće pažnju na prezentirano u Izvještaju, poglavlje - Evidentiranje i popis imovine  i  poglavlje – Troškovi iz prethodnog perioda.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije  finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2015. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2015. godinu