Baner

Okrugli sto o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija

Sarajevo, 08. septembar 2016. godine – Pod okriljem Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog računskog suda, okrugli sto o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija održan je 08. septembra t.g. u Sarajevu. Domaćin okruglog stola bio je Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

U ime Državne revizorske institucije, predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević, prisustvovali su ovom okruglom stolu. U okviru sesije posvećene zakonski obaveznim revizijama, član Senata, Nikola N. Kovačević je imao izlaganje na temu „Revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija“. „Donošenjem obaveze propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata derogirana je nezavisnost i samostalnost Državne revizorske institucije u odabiru subjekata revizije, koja je propisana Zakonom o DRI Crne Gore“ – izjavio je g. Kovačević.

Okrugli sto otvorio je generalni revizor Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, g. Dragan Vrankić i gđa. Karen Hill, direktorica SIGMA-e. Stručnu i finansijsku podršku ovom događaju pružila je organizacija SIGMA.

Okrugli sto imao je za cilj da pruži mogućnost generalnim revizorima da steknu uvid i dobiju povratne informacije o problemima očuvanja nezavisnosti s kojima se susreću druge VRI, steknu znanje o najboljim praksama za dostizanje željenog nivoa nezavisnosti VRI kao i da identifikuju pravna rješenja, koja značajno odstupaju od opštih principa nezavisnosti VRI.

Dana, 09. septembra, održan je sastanak predstavnika delegacije DRI Crne Gore i DRI Srbije  s generalnim revizorom Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine, g. Draganom Vrankićem. Na ovom sastanku razgovaralo se o mogućim vidovima saradnje na polju jačanja revizije javnog sektora.