Baner

VIII EUROSAI Kongres

Lisabon, jun 2011. godine – U Lisabonu, u periodu od 30. maja do 03. juna 2011. godine održan je VIII EUROSAI Kongres – Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija. Domaćin Kongresa bio je Računski Sud Portugala. Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa Predsjednikom Senata, Miroslavom Ivaniševićem i članom Senata, Dragišom Pešićem, uzela je učešće na VIII EUROSAI Kongresu.

VIII EUROSAI Kongres bio je posvećen sljedećim temama: Izazovi, zahtjevi i odgovornosti rukovodećih lica u javnoj upravi i uloga vrhovnih revizorskih institucija kao i Revizija koju vrhovne revizorske institucije sprovode nad nezavisnim regulatornim agencijama.

U okviru prve teme Kongresa raspravljalo se o dvije podteme: Izazovi i zahtjevi današnjice sa kojima se suočavaju rukovodeća lica u javnoj upravi i Uloga vrhovnih revizorskih institucija u odgovornostima rukovodećih lica u javnoj upravi.

IX EUROSAI Kongres održaće se 2014. godine u Hagu, a domaćin Kongresa će biti Računski Sud Holandije.