Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije Crne Gore za 2015.godinu

Podgorica, 03.08.2016.godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član  Senata dr Branislav Radulović , član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratske narodne partije Crne Gore za 2015.godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja subjekta revizije sa zakonskim i drugim propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske narodne partije za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu   člana 4 Zakona o računovodstvu i reviziji,  člana 23 Zakona o radu i člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije Crne Gore za 2014. godinu, Državna revizorska institucija je utvrdila određene nepravilnosti i Partiji  dala sljedeće preporuke:

  1. da dokumentuje  sve troškove  vjerodostojnom i potpunom dokumentacijom;
  2. da zaključuje ugovore sa fizičkim licima u skladu  sa Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima u zavisnosti koja se vrsta ugovora zaključuje;
  3. da obezbijedi evidenciju  potraživanja od lokalnih samouprava;
  4. da  dodatno  dokumentuje  gotovinski isplaćene troškove  goriva osim fiskalnim računima i  putnim nalozima, spiskovima lica kojima se odobrava naknada za troškove goriva i slipovima sa benzinskih pumpi na kojima je naznačen broj registarskih tablica vozila koje je punilo gorivo;
  5. da unutrašnjim aktom utvrdi ko ostvaruje pravo na naknadu po osnovu troškova goriva kao i visinu naknade.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvješaja za 2015 .godinu utvrđeno je da je Partija realizovala preporuke (br .4 i br. 5), nije realizovala preporuku (br. 3) dok  je preporuke (broj .1 i br.2) realizovala u većem dijelu ali ne u potpunosti.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije Crne Gore za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije Crne Gore za 2015. godinu