Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog tužilaštva za 2015.godinu

Podgorica, 29.07.2016.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Državnih tužilaštava za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Državnog tužilaštva za 2015.godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja sa zakonskim i drugim propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Državnog tužilaštva  za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu  člana 8, 15, 17 i 20 Zakona o o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru,  člana 163 Zakona o radu i člana 20, 30, 38, 57, 107, 117 i 118 Zakona o javnim nabavkama.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog Tužilaštva za 2008. godinu utvrđen je određeni broj nepravilnosti i nedostataka. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog tužilaštva za 2015.godinu utvrđeno je da je subjekt revizije  realizovao preporuke DRI date u prethodnom izvještaju o reviziji osim preporuke koja se odnosi na imenovanje službenika za javne nabavke, donošenje Plana javnih nabavki u zakonskom roku i doslednu primjenu Zakona o javnim nabavkama.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog Tužilaštva za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog tužilaštva za 2015. godinu