Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2015.godinu

Podgorica, 25.07.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2015. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu životne sredine.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na finansijski izvještaj Agencije za zaštitu životne sredine za 2015. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2015. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti, u navjećem dijelu, daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja, osim što su u Izvještaju o novčanim tokovima III pogrešno prikazane, u značajno materijalnoj mjeri, četiri pozicije: Ostala lična primanja, Rashodi za usluge, Tekuće održavanje i Ostali izdaci u ukupnom neto iznosu od  172.851,64 €.

Revizijom pravilnosti poslovanja Agencije utvrđena su odstupanja i neusklađenosti sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o budžetu za 2015. godinu, Uputstvom o radu državnog trezora, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2015.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2015. godinu