Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje šuma“

Podgorica, 04.07.2016. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji prihoda budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava (broj 40113-01-84/34 od 29.05.2014. god.).

Kontrola realizacije preporuka odnosi se  na Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Upravu za šume i u dijelu naplate na Poresku upravu. Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata - rukovodilac Kolegijuma) i   g. Nikola N. Kovačević (član Senata - član Kolegijuma), sačinio je pregled osnovnih konstatovanih nepravilnosti i nedostataka i izradio preporuke u cilju njihovog otklanjanja.


Na bazi sprovedene kontrolne revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za šume i Uprava za inspekcijske poslove,utvrđeno je da je aktivnostima koje su subjekti revizije preduzeli u cilju realizacije  preporuka DRI ostvaren izvjesni napredak u oblasti davanja, obračuna, naplate i nadzora u oblasti davanja šuma na korišćenje, u ovoj oblasti, ali  je i dalje prisutan veliki broj nepravilnosti koje direktno utiču na ostvarivanje  prihoda budžeta od davanja šuma na korišćenje

Subjekti revizije su od ukupno osam izdatih preporuka DRI, koje su bili predmet kontrolne revizije: realizovali su jednu preporuku; djelimično realizovali četiri preporuke i nijesu realizovali tri preporuke.

Subjekti revizije koji nijesu realizovali ili su djelomično realizovali preporuke treba da okončaju aktivnosti na realizaciji preporuka kako bi se utvrđene nepravilnosti u oblasti koncesija za korišćenje šuma otklonile, i o tome u roku od 6 mjeseci izvjeste DRI. Sa utvrđenim nepravilnostima i nedostacima u realizaciji preporuka DRI će kroz upućivanje Konačnog izvještaja o reviziji, upoznati Vladu i nadležni odbor Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje šuma“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje šuma“