Baner

Bilateralna posjeta Nacionalnoj kancelariji za reviziju Kosova

Priština, 29.06.2016. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević boravili su juče u zvaničnoj posjeti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Kosova u Prištini.

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore sastala se s novoimenovanim Generalnim revizorom, g. Besnik Osmanijem. Tokom sastanka razgovaralo se o mogućnostima za razvoj regionalne saradnje između dvije institucije u oblasti revizije javnog sektora kroz organizovanje godišnjih regionalnih sastanaka s predsjednicima vrhovnih revizorskih institucija iz regiona.

U okviru zvanične posjete, organizovan je susret s predsjednikom Skupštinskog Odbora za budžet i finansije, g. Naserom i zamjenikom Ministra finansija, g. Kilajom. Na sastancima su razmijenjena mišljenja o većem broju pitanja vezanim za stanje javnih finansija i kontrole u Crnoj Gori i Kosovu.

Ovom prilikom, Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević posjetili su Ambasadu Crne Gore na Kosovu.