Baner

Učešće predsjednika Senata, dr Milana Dabovića na IV Naučnoj konferenciji ALSAI

Tirana, 23.06.2016.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović učestvovao je na IV Naučnoj konferenciji Državne revizorske institucije Albanije na temu „Analiza rizika“, koja je održana u Tirani, od 20-22. juna t.g.

Tokom prvog panela, predsjednik Senata je predstavio metodologiju za procjenu rizika, materijalnosti i uzorkovanja u fazi planiranje revizije, koja se primjenjuje tokom vršenja revizije Završnog računa Budžeta Crne Gore.

Na konferenciji su prisustvovali predstavnici Ureda za reviziju Republike Hrvatske, Računskog suda Turske, Nacionalne kancelarije za reviziju Poljske, Kancelarije Generalnog revizora Kosova, kao i predstavnici državnih institucija, akademskog svijeta, profesionalnih udruženja iz Republike Albanije.