Baner

Održano kontrolno saslušanje povodom Izvještaja o reviziji uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“

Podgorica, 21.04.2016. godine - Član Senata, dr Branislav Radulović i Blažo Savković, načelnik u sektoru II prisustvovali su sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje povodom održavanja kontrolnog saslušanja na temu izvještaja o reviziji uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“.

Nalaz DRI o izvršenoj reviziji uspjeha pokazao je da je od 2012. godine do prošle godine isplaćeno 71 milion eura iz budžeta za sudske sporove, uključujući i radne sporove. Uzorkom su obuhvaćeni predmeti koji su se vodili protiv četiri potrošačke jedinice – Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva pravde i Mininistarstva finansija, imajući u vidu njihovo učešće ukupno ostvarenim godišnjim izdacima za sudske sporove i ukupnom broju predmeta  po osnovu  radnog odnosa koji  su se vodili pred Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa u 2014. godini.

Predmetnom revizijom je utvrđeno da na nivou osam izgubljenih individualnih i kolektivnih radnih sporova, ukupna vrijednost izdatka iznosila je 662.824,87€, pri čemu se 356.487,98 € odnosilo na glavni dug, a 306.334,89 € na isplaćena budžetska sredstva na zavisne troškove sporova (parnični troškovi, troškovi izvršenja, zateznih kamata i ostalih troškova), tj. 46,21%.

Na održanom kontrolnom saslušanju, saslušana su sljedeća lica: Zoran Pažin, ministar pravde; Raško Konjević, bivši ministar unutrašnjih poslova; predstavnici Ministarstva odbrane, Mihailo Volkov, generalni direktor Direktorata za ljudske resurse i Nada Ulićević, sekretarka Ministarstva odbrane; predstavnik Ministarstva finansija, Dragan Darmanović, generalni direktor Direktorata za državni trezor.

Nakon diskusije, zaključeno je da članovi Odbora utvrde prijedlog zaključaka povodom obavljenog kontrolnog saslušanja, kako bi se na nekoj od narednih sjednica, usvojili i dostavili organima nadležnim za njihovo sprovođenje.