Baner

Održana Radionica „Revizorska mišljenja“

Beograd, 15. april 2016. godine - Pod okriljem Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i uz značajnu podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske (SNAO) i SIGMA-e, Radne grupe za zajedničke revizorske aktivnosti (JWGAA), održana je radionica na temu revizorskih mišljenja, 12-13. aprila t.g. u Beogradu.

Predstavnici Državne revizorske institucije, Nikola N. Kovačević, član Senata i Stana Bešović, načelnik u sektoru I, učestvovali su na radionici i predstavili praksu rada Institucije prilikom formiranja i izražavanja revizorskih mišljenja.

Pored predstavnika DRI Crne Gore, na radionici učestvovali su predstavnici VRI Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Turske i Kosova.

Cilj radionice bila je razmjena znanja i iskustava vrhovnih revizorskih institucija o različitim aspektima formiranja dobro utemeljenog mišljenja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti u revizorskim izvještajima. Svrha radionice bila je da se uporede sadašnje prakse i razmjene praktična iskustva VRI u pogledu formiranja revizorskog mišljenja kroz predstavljanje primjera dobre prakse.

Učesnici su razmjenili znanja i iskustva kroz praktične primjere na temu formiranja mišljenja kod finansijske revizije i revizije usklađenosti, materijalnosti, pitanja skretanja pažnje, ponavljanja revizorskih preporuka.

Državna revizorska institucija Republike Srbije bila je domaćin radionice.