Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu

Podgorica, 31. mart 2016. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima, Konsolidovani izvještaj potrošačke jedinice koja u svom sastavu ima ustanove koje ostvaruju sopstvene prihode, Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2014. godine i reviziju pravilnosti aktivnosti i finansijskih transakcija sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Nadležni Kolegijum za predmetnu reviziju u sastavu Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma i član Senata, Nikola Kovačević, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju sa skretanjem pažnje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu, utvrđeno je da su izvještaji Fonda za 2014. godinu, u svim materijalno značajnim aspektima, pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i ne sadrže bitne materijalne greške. Revizijom pravilnosti je utvrđeno je da u pojedinim materijalno značajnim aspektima, poslovne aktivnosti nisu usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu