Baner

Učešće člana Senata, Nikole N. Kovačevića na Nacionalnoj konferenciji „Za fer izbore 2016: Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori"

Podgorica, 31.03.2016.godine – Član Senata, Nikola N. Kovačević učestvovao je na Nacionalnoj konferenciji „ Za fer izbore 2016: Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori", koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

U okviru drugog panela, koji je bio posvećen kontroli zloupotrebe državnih resursa u pred-izbornom periodu, član Senata predstavio je dosadašnje rezultate rada Državne revizorske institucije na polju revizije finansijskih izvještaja političkih subjekata i izbornih kampanji.

U svom izlaganju, član Senata je upoznao sve prisutne s  nepravilnostima utvrđenim kroz revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija i posebno naglasio preporuke i sugestije na koje je DRI ukazala tokom procesa izmjena i dopuna Zakona o finansiranju političkih partija, kao i kroz učešće na sjednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora.