Baner

Održan prvi sastanak povodom otpočinjanja paralelne revizije uspjeha između Ureda za reviziju Republike Hrvatske i DRI Crne Gore

Podgorica, 01.03.2016. godine – Predstavnici Ureda za reviziju Republike Hrvatske, mr Božo Vuletić-Antić, pomoćnik generalnog revizora za reviziju uspjeha i gđa Silvija Dorotić, viši državni revizor, posjetili su Državnu revizorsku instituciju Crne Gore povodom otpočinjanja paralelne revizije uspjeha.

Tom prilikom, predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović sastali su se s predstavnicima Ureda za reviziju Republike Hrvatske kako bi se dogovorili oko dinamike realizacije paralelne revizije uspjeha. Tema paralelne revizije uspjeha je „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“.

Nakon uvodnog sastanka, nadležni sektor II za reviziju uspjeha Državne revizorske institucije Crne Gore održao je sastanak s kolegama iz Ureda kako bi definisali terminski plan rada i metode vršenja paralelne revizije uspjeha.