Baner

Učešće predstavnika DRI Crne Gore na međunarodnom seminaru o dobrim praksama „Od ankete o integritetu do revizije integriteta“

Budimpešta, 26.02.2016. godine – Sekretar Državne revizorske institucije, Mihaela Popović i viši savjetnik za pravna pitanja i antikorupciju, Balša Braletić, učestvovali su na međunarodnom seminaru, održanom od 22-26. februara t.g. u Sarvašu.

U okviru međunarodne saradnje, Državna revizorska institucija Mađarske pruža stručnu pomoć članicama INTOSAI zajednice kroz organizovanje godišnjih seminara o dobroj praski. Tokom seminara, predstavnici Državne revizorske institucije Mađarske predstavili su svoju metodologiju i alate za sprovođenje istraživanja na temu integriteta. Takođe se razgovaralo o mogućnostima primjene rezultata ovog istraživanja tokom vršenja revizije integriteta.

Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovali su na radnim sesijama, koje su imale za cilj razmjenu iskustava na temu revizije integriteta. Predstavnicima Državne revizorske institucije Crne Gore uručen je sertifikat na kraju seminara.

Državna revizorska institucija Mađarske je organizovala ovakvu vrstu seminara u martu mjesecu 2014. godine u Szarvasu. Tema prvog seminara bila je jačanje integriteta unutar javnog sektora kroz primjenu posebne metodologije DRI Mađarske, koja ima za cilj da identifikuje koruptivne prijetnje po institucije javnog sektora kao i njihovu spremnost u suočavanju s prijetnjama.