Baner

Održana konferencija „Revizori i tužioci na istom zadatku”

Podgorica, 16.02.2016. godine – U sklopu projekta koji sprovodi NVO „Institut alternativa“ uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, organizovana je konferencija na temu saradnje Državne revizorske institucije i Državnog tužilaštva.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je tokom uvodnog izlaganja ukazao na mehanizme jačanja saradnje između Državne revizorske institucije i Državnog tužilaštva i to da je: „neophodno organizovati zajedničke sastanke, radionice i stručne obuke s ciljem davanja pojašnjenja u vezi s nalazima državne revizije, razmjene informacija i jačanja kapaciteta, a sve u cilju pružanja doprinosa daljem smanjivanju nivoa korupcije u našoj zemlji, a time i ostvarenju zajedničkih zadataka na putu ka članstvu u Evropskoj uniji“. Institucija nastoji da davanjem preporuka poboljša mehanizme internih kontrola, obezbjedi bolji nadzor nad javnim sredstvima i efikasnije korišćenje javnih sredstava, a sve u cilju jačanja odgovornosti i dobrog upravljanja.

 

U okviru panel diskusije, učesnicima se obratio dr Branislav Radulović, član Senata. Član Senata je saopštio da je „ DRI dala od 2009. do prošle godine u 13 izvještaja oko 16 negativnih mišljenja. Karakteristično je da su subjekti revizije dali saglasnost za utvrđene nalaze. Dakle, nesporno je utvrđeno, kada su u pitanju uglavnom finansijske revizije, da je došlo do nezakonitog ili neodgovorajućeg raspolaganja javnim sredstvima. On je istaknuo da su „nalazi i izvještaji DRI na visokom stepenu stručne obrade i da bi Vrhovno državno tužilaštvo moralo razviti odgovarajuće specijalizovano odjeljenje, koje bi moglo da prati nalaze vrhovne državne revizije".

Cilj ovog projekta jeste unapređenje saradnje između Državne revizorske institucije i Državnog Tužilaštva, koja će dovesti do efikasnijeg korišćenja nalaza Državne revizorske institucije u istragama i veće informisanosti o radu i saradnji ovih institucija.