Baner

Sastanak oficira za vezu Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda

Sarajevo, 05. februar 2016. godine – Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je bio domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda, koji je održan 03.februara t.g. u Sarajevu.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Mihaela Popović, sekretar Institucije i Marija Žugić, rukovodilac odeljenja za međunarodne odnose. Pored predstavnika članica mreže, Evropskog revizorskog suda i Zajedničke radne grupe za revizorske aktivnosti, prisustvovali su predstavnici SIGMA-e, Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske i Vrhovne revizorske institucije Poljske.

Na sastanku se razgovaralo o rezultatima realizovanih aktivnosti i sprovođenju budućih aktivnosti Mreže za 2016. godine, koje su predviđene Planom aktivnosti Mreže, usvojenom na sastanku Predsjednika Mreže VRI u novembru 2013.godine u Budvi.