Baner

Učešće člana Senata, dr Branislava Radulovića na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podgorica, 01.februar 2016.godine – Član Senata, dr Branislav Radulović i Blažo Savković, načelnik u sektoru II prisustvovali su sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet povodom razmatranja realizacije zaključaka Odbora usvojenih povodom održanog kontrolnog saslušanja na temu: „Sprovođenje politike odnosno zakona u oblasti koncesija“.

Zaključci su između ostalog proistekli iz konstatacija sadržanih u Izvještaju Državne revizorske institucije o reviziji Registra ugovora o koncesijama, u kojima je navedeno da je “neophodno da Komisija u saradnji s nadležnim organima obezbjedi da se u Registru ugovora o koncesijama evidentiraju svi postojeći ugovori o koncesijama sa postojećim izmjenama i dopunama i prilozima”.

Skupština je takođe pozvala Vrhovno državno tužilaštvo i nadležne državne organe da se detaljno upoznaju s izvještajem DRI o reviziji prihoda budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava i izvještajem o reviziji Registra ugovora o koncesijama u cilju otklanjanja nezakonitosti odnosno sankcionisanja kršenja onih propisa koju su navedeni u izvještajima.

Tokom održane sjednice, posebna pažnja je bila posvećana naplati prihoda od koncesija, evidentiranju postojećih ugovora o koncesijama sa postojećim izmjenama i dopunama u Registru ugovora o koncesijama; evidenciji prihoda od koncesionih naknada; potrebi redefinisanja zakonskog okvira, te predlaganja novog Zakona o javno privatnom partnerstvu.

Povodom razamatranja realizacije zaključaka, pored predstavnika DRI, sjednici su prisustvovali: mr Darko Konjević - predsjednik Komisije za koncesije, Miomir M. Mugoša - direktor Poreske uprave, Dragan Janković - pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za obradu poreskih prijava i poreskih uplata, Novo Radović – direktor Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija.