Baner

Učešće Predsjednika Senata, dr Milana Dabovića i člana Senata, Nikole Kovačevića na sjednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

Podgorica, 12. januar 2016. godine – Predsjednik Senata Državne revizorske institucije, dr Milan Dabović i član Senata Nikola Kovačević prisustvovali su sjednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora.

Na održanoj sjednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, razgovaralo se o kontroli korišćenja državnih resursa kroz praćenje Zakona o budžetu i završnog računa budžeta u okviru nadležnosti Državne revizorske institucije.

Tokom sjednice, posebno je bilo apostrofirano pitanje trošenja sredstava iz budžetske rezerve. Predstavnici Državne revizorske institucije iznijeli su niz preporuka u vezi s unapređenjem postojećeg Zakona o finansiranju političkih subjekata i rješevanjem pitanja regulisanja statusa grupe građana.