Baner

Saopštenje

Podgorica, 30.12.2015.godine – Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

U skladu s navedenom zakonskom obavezom, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2014.godinu kod 20 političkih subjekata i to: Demokratske partije socijalista Crne Gore; Nove srpske demokratije; Socijaldemokratske partije Crne Gore; Socijalističke narodne partije; Pozitivne Crne Gore; Pokreta za promjene; Demokratske narodne partije (GG “Milan Knezevic“); Demokratske srpske stranke; Liberalne partije Crne Gore; Bošnjačke stranke; Narodne stranke; Hrvatske građanske inicijative; Albanske alternative; Nove demokratske snage (FORCE); Crnogorske demokratske unije; Demokratske partije; Demokratskog saveza u Crnoj Gori; Demokratske unije Albanaca; Udruženja građana „Novska lista“; NVO „Izbor“ Herceg Novi.

Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

U skladu s navedenim članom Zakona o finansiranju političkih subjekta i izbornih kampanja, Državnoj revizorskoj instituciji  nijesu dostavili završne račune sljedeći politički subjekti:

•           Srpska radikalna stranka – Ilija Darmanović

•           Građanska partija Crne Gore – Krsto Pavićević

•           Paritja demokratskog prosperiteta – Rexha Osman

•           Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori – Rifat Vesković

•           Zelena partija Crne Gore – Dragan Hajduković

•           Demokratski centar Boke – Dejan Ćorović

•           Srpska lista – Dobrilo Dedeić

•           Naša partija – Branislav Kaluđerović

•           Grupa građana dr Božidar Vujičić.

Budući da je grupa građana dr Božidar Vujičić ostvarila prihode u iznosu od 15.000,00 € , ista je trebala biti revidirana od strane DRI shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekta i izbornih kampanja.

Demokratska stranka jedinstva je dostavila Godišnji  finansijski izvještaj u zakonskom roku, ali Državna revizorska institucija nije mogla izvršiti reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014 .godinu navedenog subjekta zbog nedostupnosti potrebne dokumentacije. Subjekt revizije je dopisom br. 01-3011/15 od 30.11.2015. godine obavijestio DRI  da iz određenih razloga nije u mogućnosti prezentirati dokumentaciju potrebnu za vršenje revizije.