Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO „Izbor“ Herceg Novi za 2014.godinu

Podgorica, 30.12.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO “IZBOR” Herceg Novi koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu: član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj NVO “IZBOR” Herceg Novi za 2014.godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju pod tačkom 9.2.1 – Prihodi.

Revizijom pravilnosti  je   utvrđeno   da  subjekt revizije nije  sve finansijske i druge aktivnosti uskladio   sa zakonskim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu odredbama člana 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer u Godišnjem konsolidovanom finansijskom izvještaju nije iskazao  prihode od nenovčanih priloga koje je ostvario za finansiranje izborne kampanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO „Izbor“ Herceg Novi za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO „Izbor“ Herceg Novi za 2014. godinu