Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Udruženja građana „Novska lista“ za 2014.godinu

Podgorica, 29.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti udruženje građana “NOVSKA LISTA“ koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu: član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.


Finansijskom revizijom je utvrđeno da ne postoje materijalno značajne greške ili značajna odstupanja kod zvanično prezentiranog Godišnjeg finansijskog izvještaja, udruženja građana “NOVSKA LISTA za 2014.godinu.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije finansijske i druge aktivnosti nije uskladio sa   svim zakonskim propisima  koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu  odredaba člana 18 i 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Udruženja građana „Novska lista“ za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Udruženja građana „Novska lista“ za 2014. godinu