Baner

Učešće člana Senata, Nikole N. Kovačevića na sjednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

Podgorica, 28.12.2015. godine – Član Senata, Nikola N. Kovačević i gđa Slavka Tomić, načelnik u sektoru IV prisustvovali su jedanaestoj sjednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora.

Član Senata prezentovao je dosadašnje aktivnosti Državne revizorske institucije u reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija. On je posebno predstavio nedostatke u primjeni izbornog zakonodavstva kao i predloge za unapređenje Zakona o finansiranju političkih subjekata.

U cilju unapređenja finansijskog poslovanja političkih subjekata i računovodstvenih evidencija, član Senata apostrofirao je da je neophodno da Ministarstvo finansija donese podzakonske akte kojim će urediti način vođenja poslovnih knjiga političkih partija i utvrditi načela za iskazivanje njihovih prihoda, rashoda, imovine i obaveza, izvora sredstava i kontni okvir.

U cilju unapređenja zakonodavnog okvira, navedeno je da je neophodno izvršiti izmjenu Zakona o finansiranju političnih subjekta u dijelu obaveza DRI da svake godine vrši reviziju godišnjih konsolidovanih završnih računa političkih subjekata čiji prihodi prelaze 10.000,00€, na način da DRI vrši reviziju godišnjih konsolidovanih završnih računa 4-5 političkih subjekata na osnovu utvrđenog rizika shodno usvojenom Godišnjem planu revizija DRI. Na taj način ispoštovala bi se samostalnost DRI u izboru subjekata revizije definisana članom 9 Zakona o DRI i preporuka Evropske komisije i SIGMA-e.