Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2014.godinu

Podgorica, 28.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2014. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrdjenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i Dragiša Pešić (član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2014.godinu.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2014. godinu nije utvrđeno da postoje materijalno značajne greške ili odstupanja od zvanično prezentiranih finansijskih izvještaja. Transakcije finansiranja iskazane su u skladu sa godišnjim zakonom o budžetu, evidentirane su u Glavnoj knjizi trezora, a isplate registrovane u okviru Konsolidovanog računa Državnog trezora.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da u periodu od 2005. do 2014. godine nije obezbijeđena dosljedna i potpuna primjena Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju.

Revizijom je utvrđeno da Fond za obeštećenje u svojim godišnjim finansijskim izvještajima do 2014. godine nije prikazivao sredstva za obeštećenje koja su  isplaćivana sa računa kod poslovnih banaka. Ministarstvo finansija, u skladu sa čl. 44 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju i čl. 32 Zakona o budžetu (važećim u revizionom periodu), na posebni račun Fonda, od početka primjene Zakona 2005. godine, trebalo je da od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje državne imovine u iznosu od 308.946.049,28€ uplati 10% (30.890.604,93€).

Godišnjim zakonima o budžetu u period 2005 – 2014. godine bilo je planirano da se isplati po ovom osnovu 23.228.990,91€. Od planiranog iznosa sredstava za obeštećenje u posmatranom periodu Fondu za obeštećenje iz budžeta je bilo odobreno za isplatu 17.904.376,73€. Fond za obeštećenje u izjašnjenju na Preliminarni izvještaj DRI navodi “da je Ministarstvo finansija, shodno zaključku i odlukama Vlade Crne Gore, vršilo otkup obveznica Fonda, otkup potraživanja i prodaju imovine za obveznice Fonda i po tom osnovu umanjilo obavezu Fonda prema bivšim vlasnicima za 57.053.909,00€.”

Revizijom je utvrđeno da devet od uzorkom posmatranih deset jedinica lokalne samouprave i Zavod za zapošljavanje, na dan 31.12.2014. godine, nijesu u potpunosti izmirile obaveze prema Fondu za obeštećenje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2014. godinu