Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2014.godinu

Podgorica, 28.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu: član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2014.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da  je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske unije Albanaca  za 2014. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored datog pozitivnog mišljenja na Godišnji finansijski izvještaj, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju pod tačkom ( 8.1.4.1- Blagajničko  poslovanje Glavnog odbora i tačkom 8.2.2.11 – Troškovi reprezentacije) .

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije finansijske i druge aktivnosti nije uskladio sa svim  zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, jer nije dosljedno primjenjivao odredbe Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o računovodstvu kao ni  Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu Demokratske unije Albanaca, utvrđene su nepravilnosti i date preporuke za otklanjanje istih a odnosile su se na obračun i uplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade, obezbjeđivanje vođenja analitičke evidencije osnovnih sredstava i evidencije potraživanja od lokalnih samouprava, smanjenje gotovinskih isplata iz blagajne, dokumentovanje svih troškova adekvatnom i potpunom dokumentacijom  i pravilno klasifikovanje troškova shodno važećem Pravilniku o kontnom okviru.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije nije realizovao preporuke koje se odnose na obezbjeđivanje analitičke evidencije osnovnih sredstava i evidencije potraživanja od lokalnih samouprava i preporuku koja se odnosi na dokumentovanje svih troškova adekvatnom i potpunom dokumentacijom , a djelimično je realizovao preporuke koje se odnose na obračun i isplatu poreskih obaveza na isplsćene naknade fizičkim licima, pravilno klasifikovanje troškova i smanjenje gotovinskih isplata.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2014. godinu