Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2014.godinu

Podgorica, 25.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori  koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu: član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2014.godinu.


Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Demokratskog saveza u Crnoj Gori  za 2014. godinu nije  u svim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije finansijske i druge aktivnosti nije uskladio sa svim  zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu utvrđeno da je subjekt revizije realizovao preporuku koja se odnosi na obezbjeđivanje evidencije potraživanja,smanjenje gotovinskih isplata iz blagajne a, nije realizovao preporuke koje se odnose na obezbjeđivanje analitičke evidencije osnovnih sredstava, izradu Izvještaja o popisu imovine i obaveza , klasifikovanje troškova i evidentiranje istih na odgovarajuća konta, kao ni preporuku da ogranci Partije svoje materijalno-finansijsko poslovanje obavljaju preko žiro računa otvorenih za te namjene i da pravdanje svih troškova vrši na osnovu adekvatne dokumentacije.Na osnovu prezentiranog se konstatuje da subjekt revizije nije veći  dio datih preporuka u izvještaju za prethodnu godinu  upotpunosti realizovao.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2014. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2014. godinu