Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2014.godinu

Podgorica, 23.12.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu: član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2014. godinu.


Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Crnogorske demokratska unije  za 2014. godinu nije  u svim materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Utvrđene nepravilnosti se odnose na nedokumentovanje ili neadekvatno dokumentovanje troškova, neiskazivanje prihoda za izbornu kampanju i neiskazivanje  poreskih obaveza na isplaćene naknade fizičkim licima i iste imaju karakter materijalno značajne greške u odnosu na utvrđenu materijalnost od 736,00€  (2% rashoda).

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da, subjekt revizije nije finansijske i druge aktivnosti uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, jer nije dosledno primjenjivao odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o radu  i Zakona o računovodstvu i reviziji.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2014. godinu