Baner

Učešće Predsjednika Senata povodom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu

Podgorica, 17. decembar 2015. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, učestvovao je na sjednici Skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore Povodom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije (DRI), Milan Dabović, rekao je da je Ministarstvo finansija jasno i transprentno objavilo podatke u vezi sa visinom javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) i deficita, koji se obračunava shodno zakonskim propisima.

“Državna revizorska institucija shodno do sada sprovedenim revizijama skreće pažnju da deficit za narednu godinu može biti veći za iznos od 39 miliona eura koji je planiran za otplatu obaveza iz prethodnog perioda. Ova sredstva tokom godine se koriste za vanredne izdatke kao što je izvršenje sudskih rješenja ili plaćanje neevidentiranih neizmirenih ili preuzetih obaveza, koje terete period u kojem su nastale i uvećavaju deficit tekućeg perioda,“ precizirao je Dabović.

 Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu uravnotežen je bilans kojim je zaduživanje namijenjeno isključivo za finansiranje kapitalnih izdataka.

Predsjednik Senata naveo je da konsolidacija deficita u narednoj godini može za iznos definisanih izvora finansiranja kroz prodaju vojne imovine i donacije povećati deficit budžeta Crne Gore.

U radu śednice, učestvovali su predstavnici: Centralne banke Crne Gore, Montenegro biznis alijanse, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Asocijacije menadžera Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, NVO-a:  „Institut alternativa“, ,,Građanska alijansa, „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”.