Baner

Održana obuka na temu „Ocjene pouzdanosti sistema internih kontrola“

Podgorica, 16.12.2015.godine – Državna revizorska institucija je organizovala dvodnevnu obuku za državne revizore i ostale zaposlene na temu „Ocjene pouzdanosti sistema internih kontrola“.

Predavanja su održali načelnik Direkcije za harmonizaciju unutrašnje revizije, Stoja Roćenović, načelnik Direkcije za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole, Nina Blečić i viša unutrašnja revizorka u Direkciji za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole, Valentina Bojović.

Na obuci je predstavljen regulatorni okvir sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i implementacija sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao i implementacija funkcije unutrašnje revizije.