Baner

Održano konsultativno saslušanje povodom revizije uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“

Podgorica, 15.12.2015. godine -  Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održao je sjednicu povodom održavanja konsultativnog saslušanja na temu revizije uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“, na kojoj su prisustvovali član Senata, dr Branislav Radulović – rukovodilac Kolegijuma i Blažo Savković, načelnik u sektoru II.

Cilj predmetne revizije bio je da utvrdi da li se sredstva od posebnog doprinosa namijenjena profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju lica sa invaliditetom koriste na efikasan način i da li postoje mogućnosti za ostvarivanje većeg stepena iskorišćenosti, što bi imalo pozitivan uticaj na povećanje broja zaposlenih  invalidnih lica u Crnoj Gori.

U cilju poboljšanja efikasnosti korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, DRI je dala preporuke sljedećim subjektima revizije: Ministarstvu rada i socijalnog staranja; Zavodu za zapošljavanje; Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Upravi za inspekcijske poslove.

Na sjednici Odbora, poslanici su podržali preporuke Državne revizorske institucije, koje će biti implementirane kao zaključci Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Predloženi zaključci će biti dostavljeni organima nadležnim za njihovo sprovođenje.